قیمت خودرو در بازار ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت ها در بازار خودرو امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به روز رسانی شده است. بازار خودرو بعد از گذراندن چند هفته پر فراز و فرورد قیمتی، این هفته را با ثبات قیمتی در روز شنبه شروع کرد، روز گذشته قیمت برخی از خودروها افزایشی بود و امروز نیست قیمت ها ثابت مانده است. با توجه به وضعیت این هفته به نظر می رسد بازار خودرو در حال رسیدن به یک ثبات قیمتی است.

به گزارش حرف تازه به نقل از اقتصاد آنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت خودرو در بازار ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت روز انواع خودروها

خودرو

قیمت بازار آزاد (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

 قیمت دلاری بازار آزاد

 قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                              ۶,۷۷۵

تیبا ۲

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

                              ۶,۸۸۹

ساینا

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

                              ۶,۹۰۸

ساینا S

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰

                              ۷,۲۵۲

                              ۴,۶۰۱

ساینا S دوگانه سوز

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰

                              ۷,۹۲۰

                              ۵,۳۴۳

کوییک

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰

                              ۷,۰۴۲

                              ۳,۶۸۹

کوییک پلاس اتوماتیک

۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰

                              ۸,۷۰۲

                              ۶,۲۴۲

کوییک R

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰

                              ۷,۱۵۶

                              ۴,۷۹۵

کوییک R پلاس اتوماتیک

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

                              ۸,۹۶۹

                              ۵,۴۹۸

کوییک S

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰

                              ۷,۲۵۲

                              ۵,۱۱۸

شاهین

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰

                            ۱۲,۱۳۷

                              ۸,۱۱۴

سایپا ۱۵۱

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰

                              ۵,۶۶۸

                              ۴,۱۶۱

سایپا ۱۵۱ (با لاینر)

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰

                              ۵,۸۵۹

                              ۴,۲۲۵

وانت زامیاد (آپشنال)

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۲۶۰

                              ۸,۱۹۷

وانت زامیاد (آپشنال – رادیال)

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۳۹۳

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۵۶۵

                              ۹,۲۵۶

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۶۷۹

وانت زامیاد دیزل

۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰

                            ۱۳,۷۲۱

                            ۱۰,۶۱۹

وانت پادرا

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۳۵۹

                            ۱۱,۴۶۴

وانت پادرا (دوگانه سوز)

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۵,۱۵۳

                            ۱۳,۶۲۶

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

                              ۷,۸۶۳

                              ۵,۴۳۹

سورن پلاس (تیپ ۱)

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰

                            ۱۱,۵۸۴

                              ۶,۳۲۲

سورن پلاس (تیپ ۲)

۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۷۹۴

سورن پلاس (تیپ ۳)

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۰۸۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۱)

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

                            ۱۲,۵۳۸

                              ۷,۱۰۷

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۳)

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۸۴۴

دنا پلاس (تیپ ۱)

۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۳۹۷

                              ۶,۱۸۳

دنا پلاس توربو (۶ سرعته)

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۵,۸۴۰

                              ۸,۵۵۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰

                            ۱۸,۰۷۳

                            ۱۰,۳۸۳

پژو پارس

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰

                            ۱۱,۱۴۵

                              ۴,۹۲۰

پژو پارس سفارشی

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰

                            ۱۱,۳۹۳

                              ۵,۵۰۳

پژو پارس سفارشی ELX

۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰

                            ۱۱,۸۸۹

                              ۶,۱۹۶

پژو پارس TU۵

۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰

                            ۱۳,۶۰۷

                              ۵,۲۰۹

پژو پارس TU۵ سفارشی

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۰۲۷

                              ۵,۵۳۴

پژو پارس TU۵ سفارشی ELX

۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۵,۲۱۰

                              ۶,۲۹۸

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰

                            ۱۰,۸۵۹

                              ۴,۱۰۱

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما)

۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۸۸۹

                              ۴,۹۴۳

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰

                            ۱۳,۳۴۰

                              ۵,۹۱۹

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان برقی)

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰

                            ۱۳,۸۳۶

                              ۶,۰۷۱

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما)

۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰

                            ۱۵,۱۳۴

                              ۶,۵۵۴

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۸,۷۶۰

                              ۷,۶۳۴

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما)

۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۹,۵۶۱

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC

۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰

                            ۱۶,۴۶۹

                              ۷,۹۷۳

رانا پلاس

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۰,۸۵۹

                              ۶,۱۲۶

رانا پلاس (پانوراما)

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰

                            ۱۱,۸۳۲

                              ۶,۵۳۷

تارا دستی

۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰

                            ۱۴,۲۷۵

                              ۷,۵۰۳

تارا اتوماتیک

۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

                            ۱۷,۳۲۸

                              ۹,۳۶۲

هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس

۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۸,۹۱۲

                            ۱۵,۳۶۳

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۲,۰۶۱

                            ۱۶,۱۶۴

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی

۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۲,۶۳۴

                            ۱۷,۹۵۸

هایما ۸ اس ( ۸S )

۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۳,۱۳۰

                            ۲۹,۵۸۰

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۷,۹۰۱

                            ۳۱,۲۴۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۰,۵۳۴

                            ۲۵,۶۳۰

قیمت خودروهای مدیران خودرو

ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۶,۹۸۵

                            ۱۱,۷۳۷

ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX

۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۸,۴۳۵

ام وی ام X۲۲ پرو

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۰,۹۹۲

ام وی ام X۲۲ پرو (IE)

۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰

                            ۲۱,۶۶۰

                            ۱۶,۶۱۶

ام وی ام X۵۵ پرو (IE)

۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۹,۸۶۶

                            ۲۳,۲۸۲

ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت)

۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۰,۳۴۴

                            ۲۳,۸۷۴

چری آریزو ۵ (Turbo) جدید

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۵,۷۶۳

                            ۲۰,۱۳۴

چری آریزو ۶ (Turbo) پرو

۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۴,۰۶۵

                            ۲۷,۲۹۰

تیگو ۷ (IE)

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۳,۲۰۶

                            ۲۶,۳۳۶

فونیکس تیگو ۷ پرو

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۱,۰۳۱

                            ۳۱,۸۱۳

فونیکس تیگو ۸ پرو

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۵۶,۱۰۷

                            ۴۳,۳۰۲

فونیکس تیگو ۸ پرومکس

۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۶۳,۸۳۶

                            ۵۰,۱۹۱

فونیکس FX (پریمیوم)

۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۴,۶۵۶

                            ۳۳,۲۰۶

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X۷۰

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۸,۲۴۴

                            ۱۵,۲۴۸

جک J۴

۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۸,۱۶۸

                            ۱۴,۹۸۱

جک S۳

۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۴,۳۳۲

                            ۱۸,۲۲۵

جک S۵

۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۳,۶۸۳

                            ۲۹,۴۸۵

کی‌ام‌سی T۸

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۷,۴۰۵

                            ۳۱,۴۸۹

کی‌ام‌سی J۷

۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۸,۳۵۹

                            ۳۳,۳۹۷

کی‌ام‌سی K۷

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۵,۸۰۲

                            ۳۵,۳۰۵

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین)

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰

                            ۱۱,۱۸۳

                              ۹,۱۸۵

وانت کارا (دو کابین)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰

                            ۱۱,۶۴۱

                              ۹,۵۷۲

وانت کاپرا

۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۳,۴۷۳

                            ۱۹,۰۸۴

ریسپکت

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۰,۹۱۶

                            ۲۰,۶۶۸

فیدلیتی (۵ نفره)

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۹,۱۲۲

                            ۲۲,۲۱۴

فیدلیتی (۷ نفره)

۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۹,۹۸۱

                            ۲۲,۷۱۰

دیگنیتی پرایم

۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۱,۷۹۴

                            ۲۵,۳۸۲

دیگنیتی پرستیژ

۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۹,۲۳۷

                            ۳۰,۷۴۴

ون باری اینرودز

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰

                            ۱۱,۷۵۶

                            ۱۵,۲۶۵

قیمت خودروهای سایر شرکت‌ها

تیگارد X۳۵

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۰,۹۱۶

                            ۱۹,۹۴۳

لاماری ایما

۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۳,۵۱۱

                            ۲۹,۶۷۶

آسنا دنده ای

۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۳,۹۶۹

                            ۲۰,۰۳۸

مکث تیارا

۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۴۵۰

                            ۲۲,۹۰۱

مکث کلوت دستی

۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۳,۰۱۵

                            ۲۰,۹۳۵

راین R۳

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۱۲۲

                            ۱۱,۰۵۰

دایون Y۵

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۵,۴۹۶

                            ۲۳,۸۱۷

فردا T۵

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۴,۵۴۲

                            ۲۴,۹۲۴