قطعی طولانی مدت برق در مرکزی ترین نقاط رشت/ قیمت برق دیگر باید چند برابر شود تا خدمت رسانی مطلوب تری را شاهد باشیم؟!

سوالی که مطرح می شود این است قیمت برق دیگر باید چند برابر شود تا حداقل خدمت رسانی مطلوب تری را شاهد باشیم؟!

اختصاصی حرف تازه – از ساعاتی قبل برق نقاط محدوده مرکزی رشت قطع شده و هنوز پس از چند ساعت این مشکل رفع نشده است!

فرسودگی شبکه و ضعف مشهود زیرساخت ها به حدی است که تلاش مضاعف نیروهای زحمتکش برق گیلان نیز نمی تواند آن را جبران کند و در گرمای تابستان و یا در سرمای زمستان مردم رشت مجبور به تحمل قطعی های مکرر و طولانی مدت برق هستند.

محدوده اطراف پیاده راه، خیابان سعدی و خیابان شریعتی از جمله نقاطی است که ظهر امروز با قطعی برق مواجه شده اند.

این تنها نمونه ای از قطعی ها و ضعف در خدمت رسانی به مردم است و در حالی است که دولت طی چند ماه اخیر به طرز محسوسی قیمت برق را افزایش داد تا جایی که قبض های تابستان و پاییز امسال منجر به شگفتی بسیاری از مشترکین شده بود!

سوالی که مطرح می شود این است قیمت برق دیگر باید چند برابر شود تا حداقل خدمت رسانی مطلوب تری را شاهد باشیم؟!