قسط وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر چند است؟ + جزییات

در حالی بانک مسکن از پرداخت وام تعمیر مسکن مهر برای مشتریان خوش‌حساب خبر داده که قسط وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر ماهانه حدود 1 میلیون تومان خواهد بود.

حرف تازه – علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن دیروز از فراهم شدن پرداخت وام تعمیر به واحدهای مسکن مهر خبر داده و گفته بود: برخی از مسکن‌های مهر که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد مشتریان خوش‌حساب بانک مسکن می‌توانند با خرید اوراق، تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد دریافت کنند. اما قسط وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر چند است؟ 

در زمان حاضر برای دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی مشتریان خوش حساب باید ۸۰ برگه اوراق حق‌تقدم مسکن را خریداری کنند. قیمت کنونی این اوراق به طور متوسط حدود ۶۰ هزار تومان است،‌ به عبارت دیگر متقاضی دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی همان ابتدا باید ۴٫۸ میلیون تومان پرداخت کند. اقساط این وام نیز باید در یک دوره ۵ ساله (۶۰ ماهه) بازپرداخت شود.

در روش ساده مبلغ قسط ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار  تومان خواهد بود. سود این وام حدود ۲۱ میلیون تومان (۲۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان) است و متقاضی در پایان ماه شصتم حدود ۶۱ میلیون تومان پرداخت کرده است.

در روش بازپرداخت پلکانی مبلغ اقساط ماهانه در سال اول ۹۶۶ هزار تومان، در سال دوم مبلغ هر قسط ۹۹۵ هزار تومان و در سال سوم مبلغ قسط ماهانه یک میلیون و ۲۵ است.

مبلغ اقساط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر در سال چهارم یک میلیون و ۵۶ هزار و ۲۷۶ تومان و در نهایت مبلغ قسط هر ماه سال آخر (پنجم) یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۴ تومان خواهد بود.

در مجموع متقاضی این وام ۶۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۴۴۰ تومان پرداخت می‌کند که ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۴۴۰ تومان آن سود تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی است.

قسط وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر چند است؟

قسط وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر چند است؟

منیع خبر : تسنیم