آیا پای منافعی در میان است؟

فشار رسانه ای برای تغییر نتایج انتخابات آستانه اشرفیه

انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی با تمام حرف و حدیث ها سرانجام به پایان رسید و ابراهیم نجفی در رقابتی نزدیک به پیروزی دست یافت. هرچند هنوز تاییدیه نهایی انجام نشده است. پس از اعلام نتایج انتخابات، فشار برخی رسانه ها برای عدم تایید انتخابات آستانه اشرفیه بیشتر شد و تلاش ها برای تغییر نتایج این حوزه انتخابیه ادامه یافت.

اختصاصی حرف تازه – انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی با تمام حرف و حدیث ها سرانجام به پایان رسید و ابراهیم نجفی در رقابتی نزدیک به پیروزی دست یافت. هرچند هنوز تاییدیه نهایی انجام نشده است. پس از اعلام نتایج انتخابات، فشار رسانه ای برای عدم تایید انتخابات آستانه اشرفیه بیشتر شد و تلاش ها برای تغییر نتایج این حوزه انتخابیه ادامه یافت.
هرچند گزارش های متعددی در خصوص تخلفات صورت گرفته در این حوزه انتخابیه گزارش شده و اصلا بعید نیست که تغییری در نتایج نهایی صورت گیرد اما سوال اینجاست چرا برخی از رسانه ها که در خصوص گزارش ها و اتفاقات متعدد رخ داده در انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر رشت سکوت کرده اند، انتخابات آستانه اشرفیه برایشان آنچنان جذابیتی دارد که تا آخرین لحظه دست از تلاش به سود یکی از چهره های شکست خورده برنمی دارند؟
آیا پای منافعی در میان است که اینچنین نگران شهر همسایه شده اند و دست و قلمشان را به زحمت انداخته اند تا در صورت تغییر نتایج از اثرگذاری خود برای فرد پیروز بگویند و درخواست امتیاز نمایند؟
آیا در خصوص انتخابات شهر رشت نیز نگران تخلفات صورت گرفته و گزارش های ارسال شده و اعتراضات افراد شکست خورده بودند یا از آنجا که نفرات رزرو (به جز یک نفر) برایشان منافع خاصی به همراه نداشتند ترجیح دادند سکوت کنند و صدای طیف های مختلفی از مردم شهر را نشنوند و به گوش مسئولین نرسانند؟
آیا انتشار چنین مطالبی صرفا در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی است یا اهداف و منافع شخصی و گروهی در پشت پرده اقداماتشان نهفته است؟
امیدواریم که این مطالب تنها در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی منتشر شده باشد اما در هر صورت امید است مسئولین نظارتی فارغ از هیاهو و جنجال رسانه ای تصمیم نهایی خود را بر اساس قانون و مستندات موجود و رعایت عدالت اعلام کنند که قطعا همینطور خواهد بود.
شایان ذکر است در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، ابراهیم نجفی ۱۲ هزار و ۷۰۹ رای، ریحانه احمدی دهکاء ۱۲ هزار و ۶۶۹ رای و فرهاد شوقی ۱۱ هزار و ۱۹۹ رای کسب کردند.
فشار رسانه ای برای تغییر نتایج انتخابات آستانه اشرفیه

فشار رسانه ای برای تغییر نتایج انتخابات آستانه اشرفیه