فرمانده ناجا سه شنبه به گیلان می آید

حرف تازه : سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سه شنبه دهم فروردین به گیلان سفر می کند. وی  از ابتدای نوروز جهت بازدید و سرکشی از امکانات و عملکرد یگان های نیروی انتظامی به استان های مختلف سفر کرده است و بعد از سفر به دو استان شمالی، مازندران و گلستان به […]

حرف تازه : سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سه شنبه دهم فروردین به گیلان سفر می کند.

وی  از ابتدای نوروز جهت بازدید و سرکشی از امکانات و عملکرد یگان های نیروی انتظامی به استان های مختلف سفر کرده است و بعد از سفر به دو استان شمالی، مازندران و گلستان به گیلان می آید.

کاسپین