همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم آرش زمانی از فعالین اصولگرای جوان گیلان در پستی اینستاگرامی با اشاره به اینکه فرصتی مناسب برای تغییرات در اختیار اصولگرایان است نوشت: اگر شرایط آنگونه که باید بهبود نیابد به خودمان خواهیم باخت. اینستانوشت آرش زمانی را در ادامه مشاهده می کنید:

حرف تازه – همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم آرش زمانی از فعالین اصولگرای جوان گیلان در پستی اینستاگرامی با اشاره به اینکه فرصتی مناسب برای تغییرات در اختیار اصولگرایان است نوشت: اگر شرایط آنگونه که باید بهبود نیابد به خودمان خواهیم باخت. اینستانوشت آرش زمانی را در ادامه مشاهده می کنید.

حالا که از شروع فعالیت رسمی مجلس یازدهم تنها چندساعت میگذرد، موضوع حائز اهمیت، پیروزی چشمگیر اصولگرایان است؛ توفیقی که در این دوره از انتخابات رقم خورده، درحالی که به نظر میرسد حتی قبل از اینکه رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان اتفاق افتاده باشد اصلاح طلبان، نیرو های اجتماعی خود را تا حدود زیادی از دست داده اند که طبق نظر متخصصان و کارشناسان این حوزه، عدم ارایٔه لیست واحد و حضور در دو راهیِ ماندن در کنار مردم یا ورود به دستگاه تصمیم‌گیری به قصد اصلاح امور، آنان را به قطب های مجزایی تقسیم کرده و یکپارچگی لازم بین این جناح سیاسی را خدشه دار و اعتماد عام مردم نسبت به آن ها را تا حدزیادی سلب نموده است.

با این وجود پیروزی تام و تمام اصولگرایان در مجلس یازدهم عده زیادی از ناظران سیاسی را به این‌ نتیجه رسانده که دولت بعدی با احتمال نسبتا زیادی، اصولگرا بوده و طبق روال گذشته کشور، رابطه بین بدنه مجلس و دولت مستقیم خواهد بود و معمولا شرایط برای تغییر و هم جهتی در ساختار دولت هماهنگ با جهت گیری انتخابات مجلس است پس میتوان نتیجه گرفت که تشکیل مجلسی اصولگرا در شرایط فعلی که دولت حاکم اصلاح طلب است ضعف و ناکارآمدی و رعایت نکردن سیاست های کلان را در دوره مدیریت آن ها بیان میکند.

بنابر این شواهد، سناریوی متحمل دیگر پایان حضور اصلاح طلبان در ساختار قدرت سیاسی کشور است و باتوجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵درصد نمایندگان، اصولگرا هستند این فرصت باردیگر برای نیروهای انقلابی و پایبند به اصول ولایت و رهبری فراهم شده است تا با فعالیت های جهادی خود با همکاری دولت فعلی و آینده جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه که در خط فقر هستند را کاهش داده و برای اصلاح وضعیت فعلی و رفع نواقص و مشکلات تلاش کنند.

با توجه به نتیجه انتخابات و سکانداری اصولگرایان در ریاست و هییٔت رییسه که در راس آن ها حضور رییس مجلس اصولگرا که خود از فرماندهان و مدیران عرصه های ‌مختلف نظام به شمار می رود، قابل توجه است که این شرایط فراهم‌ شده در دسترس ترین و مقدور ترین امکان برای اثبات حقانیت و اقدامات انقلابی و ولایت پذیری است و فرصتی مناسب برای تغییرات کارآمد است حال اگر اقدامات آنگونه که باید انجام نشود یا تلاش ها به قدر کفایت نباشد، یا شرایط آنگونه که باید بهبود نیابد همان اصول یاد شده زیر سوال می روند چون در این حالت به خودمان خواهیم باخت و نهایتا مسیٔله ای که همیشه مهم تلقی میشد، میشود و خواهد شد یکدست شدن قدرت برای داشتن کشوری آبادتر جدای از هرگونه جناح گیری ها و جبهه گیری های سیاسی ست…

اینستانوشت آرش زمانی

اینستانوشت آرش زمانی

حرف تازه: انتشار یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و در راستای آشنایی مخاطبان با فضای روز جامعه منتشر می شود.