فرشید فقیه شجاعی گزینه شهرداری چاف و چمخاله

شنیده ها حاکی از آن است فرشید فقیه شجاعی عضو ادوار چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان به عنوان گزینه شهرداری چاف و چمخاله مطرح شده است. 

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است فرشید فقیه شجاعی عضو ادوار چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان به عنوان گزینه شهرداری چاف و چمخاله مطرح شده است.
وی که در سال ۹۲ به عنوان پدیده انتخابات به شورای شهر لاهیجان راه یافت در دوره پنجم نیز موفق شد برای بار دوم به شورا راه یابد هرچند در طی این هشت سال دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت تا جایی که برای ششمین دوره انتخابات از حضور در انتخابات انصراف داد. برخی این انصراف را بی ارتباط با مشکلات مربوط به تایید صلاحیت نمی دانستند.
هرچند تحصیلات وی در زمینه مهندسی عمران است و به لحاظ حضور ۸ ساله در شورا از سوابق کافی برای قبول این مسئولیت برخوردار است اما اکنون باید دید آیا فقیه شجاعی می تواند شهردار چاف و چمخاله شود یا آن که گزینه های دیگری این مسئولیت را برعهده خواهند گرفت.
وی در کارنامه خود نایب رئیسی شورای شهر لاهیجان و ریاست کمیسیون عمران را نیز داشته است.

 

فرشید فقیه شجاعی گزینه شهرداری چاف و چمخاله

فرشید فقیه شجاعی گزینه شهرداری چاف و چمخاله