دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فراخوان مناقصه اجرای آسانسورهای 7 کلینیک ویژه و سالن جامع آزمون لاکان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد مناقصه اجرای آسانسورهای 7 کلینیک ویژه و سالن جامع آزمون لاکان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

حرف تازه – دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد مناقصه اجرای آسانسورهای 7 کلینیک ویژه ( لاهیجان ، آستانه ، آستارا ، صومعه سرا ، فومن ، رودبار و لنگرود ) و سالن جامع آزمون لاکان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

برای مشاهده آگهی مناقصه تصویر زیر را باز نمایید.
فراخوان مناقصه اجرای آسانسورهای 7 کلینیک ویژه و سالن جامع آزمون لاکان

فراخوان مناقصه اجرای آسانسورهای 7 کلینیک ویژه و سالن جامع آزمون لاکان