فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار پروژه رستوران بام سبز لاهیجان

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار پروژه رستوران بام سبز لاهیجان منتشر شد.

حرف تازه – فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار پروژه رستوران بام سبز لاهیجان منتشر شد.

راهنما و اسناد فراخوان

شناسایی جذب سرمایه گذار

شهرداری لاهیجان در نظر دارد در قالب یکی از روشهای مرسوم مشارکتی سرمایه گذار واجد شرایط را جهت مشارکت در پروژه رستوران بام سبز شناسایی و جذب نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضیان مشارکت که از توان مالی،اجرایی ، فنی و مدیریتی برخوردارند دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان از دفتر دفتر امور پیمان و رسیدگی واقع در لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان، اسناد تکمیلی ارزیابی کیفی و طرح پیشنهادی را در پاکت مهر و موم شده که برروی آن عنوان پروژه و نام شرکت کننده و شماره تماس نوشته­اند، تحویل دفتر امور پیمان و رسیدگی نمایند. متقاضیان می­توانند با مراجعه به وب سایت دفتر مدیریت سرمایه­گذاری شهرداری لاهیجان به آدرسwww.Invest.lahijan.ir نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند. بدیهی است به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی

مساحت تقریبی عرصه-متر مربع

آورده شریک ( سرمایه گذار)

آورده شهرداری

۱

رستوران بام سبز

طراحی، ساخت و تجهیز

زمین، و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

“راهنمای شرکت در فراخوان عمومی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار”

شهرداری لاهیجان به استناد مصوبه شورای شهر و شورای عالی سرمایه گذاری لاهیجان بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری به منظور استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری در نظر دارد نسبت به مشارکت در پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری رستوران بام سبز به یکی از روش­های مرسوم مشارکتی اقدام نماید. در این راستا، کلیه متقاضیان ( حقیقی و حقوقی) مایل به سرمایه­گذاری در این پروژه می­توانند اسناد و مدارک خود را که در راهنمای این فراخوان و همچنین شرایط عمومی و خصوصی تشریح شده است را ارائه نمایند.

۱) لازم است کلیه اسناد فراخوان شامل شرایط عمومی و اختصاصی پروژه مطالعه شود و در صورت احراز شرایط نسبت به حضور در فراخوان اقدام نمایید. بدیهی است متقاضیانی که شرایط مندرج در این فراخوان را نداشته باشند، در فرآیند رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

۲) مدارک درخواستی این فراخوان در دو پاکت سربسته ( الف و ب) که در یک پاکت قرار داده شده­اند، به امور پیمان و رسیدگی شهرداری لاهیجان به آدرس لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل و شماره ثبت دبیرخانه دریافت نمایید. اشخاصی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت شماره ثبت دبیرخانه نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد و مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.

پاکت الف: شامل مشخصات کامل و سوابق، شناسنامه و توانمندی سرمایه­گذار( براساس جداول ۱ تا ۴ این اسناد) و پاکت ب: شامل طرح فنی اقتصادی پروژه مورد نظر ( براساس جدول۵) است.

· دو پاکت سربسته الف و ب را داخل یک پاکت سربسته و مهر و موم شده قرار دهید.

۳) پس از بازگشایی پاکت الف در صورتی­که حداقل امتیاز متقاضی از ۳۰ بیشتر باشد، پاکت ب بازگشایی خواهد شد. حداقل امتیاز پاکت ب نیز برابر ۳۰ است. در پروژه­هایی که متقاضیان نتوانند به امتیازات پایه مذکور دست یابند، با صلاحدید شورای عالی سرمایه­گذاری حداقل امتیاز می­تواند کاهش پیدا کند. شورای عالی سرمایه­گذاری بر اساس محتویات پاکات و جداول امتیازدهی مندرج در این راهنما شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار بر اساس حداکثر امتیاز اقدام خواهد کرد. نهایتا پس از طی مراحل قانونی و انجام مذاکرات لازم جهت تامین نظر شهرداری قراردادهای لازم منقعد خواهد شد.

۴) در هر صورت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می توانند با مراجعه و یا تماس با دفتر مدیریت سرمایه گذاری از نتیجه فراخوان اطلاع حاصل نمایند. لازم به ذکر است نمایندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در فراخوان نیز با هماهنگی قبلی می­توانند در جلسه حضور یابند.

“شرایط شرکت در فراخوان عمومی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار”

الف- شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

۱) لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ در این فراخوان جاری و ساری است.

۲) اشخاص حقوقی و حقیقی باید علاوه بر دارا بودن کلیه توانایی­های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند.

۳) اشخاص حقوقی (شرکت­ها )باید دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده باشند و اولویت با اشخاص حقوقی است که موضوع فعالیت آنها با عنوان فراخوان سرمایه گذاری و قرارداد همخوانی داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان خواهد بود.

۴) با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه موضوع فراخوان از سوی سرمایه گذار خواهد بود لذا توانمندی مالی شخص متقاضی بررسی و احراز خواهد شد و متقاضی یا شرکت کننده می بایست نقدینگی و توانمندی مالی خود را به اثبات برساند و باید ملاک مالی و توانایی و صلاحیت انجام کار توسط ایشان، برای شهرداری و شواری عالی سرمایه گذاری شهرداری محرز و بلاتردید باشد. شرایط احراز در قسمت جداول امتیازدهی این راهنما ذکر شده است.

۵) چنانچه به دلایل فورس ماژور و خارج از حیطه و توان شهرداری و یا بر اساس اعلام مقامات ذیربط اجرای طرح قبل از انعقاد قرارداد به حالت تعلیق درآید و یا اصلاً منتفی گردد مراتب به نحو مقتضی و یا اعلان در سایت مربوطه به اطلاع خواهد رسید. بدیهی است صرف شرکت در فراخوان به منزله ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود و لازم است تشریفات قانونی مربوطه طی شود.

۶) نوع مشارکت در این فراخوان یکی از روشهای مشارکت( مشارکت مدنی، BOTو BOLT و … )می باشد.

۷) شرایط عمومی پیمان جزءلاینفک قرارداد است.

۸) در این پروژه پیشنهادات مشترک چند متقاضی مورد قبول نخواهد بود.

۹) تضمین شرکت در فراخوان : تضمین شرکت در فراخوان به میزان ۲۰۰میلیون ریال بایستی به صورت به شرح زیر تهیه گردیده و در پاکت (الف) قرار داده شود.

الفضمانت نامه بانکی به نفع سرمایه پذیر)شهرداری لاهیجان( با اعتبار سه ماه

ضمنا به نکات زیر درباره تضمین شرکت در فراخوان دقت نمایید:

چنانچه نفرات اول، دوم و سوم برنده در فراخوان سرمایه­گذاری از انعقاد قرارداد خودداری نمایند، به ترتیب سپرده ( ضمانتنامه) آنان به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد.

سرمایه گذار می بایست در متن ضمانتنامه بانکی، موضوع پروژه و محل اجرا را درج نماید، که درصورت عدم رعایت، پاکت پیشنهادی بازگشایی نگردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف سرمایه گذار مقبول نخواهد بود.

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان با توجه به موضوع معامله نباید از مبلغ درج شده در شرایط فراخوان کمتر باشد در غیر اینصورت شهرداری لاهیجان سپرده مربوطه را به نفع خود ضبط می نماید.

“شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان پروژه رستوران بام سبز 

۱) مورد فراخوان عبارتست از شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث، تجهیز و بهره برداری رستوران بام سبز که هدف آن افزایش کیفیت خدمات رستورانی در محدوده بام سبز، جذب گردشگر و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و بخش خصوصی است.

۲) فراخوان بر اساس استانداردها و رعایت تمامی ضوابط و آئین نامه ها و مجوز دفاتر و سازمانهای مرتبط با طرح و با تأیید شهرداری لاهیجان می باشد.

۳) شرکت کنندگان بایستی طرح توجیهی فنی-اقتصادی خود را که شامل زمانبندی، طرح فنی و معماری، هزینه سرمایه گذاری ثابت و در گردش، دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازدهی پروژه را در پاکت مربوطه قرار دهند. بدیهی است تهیه طرح نیاز به بازدید از محل، بررسی تمام مسائل و جوانب امر و اطلاع از ضوابط جاری توسط متقاضی دارد. سرمایه گذار در ارائه طرح مورد نظر جهت سرمایه گذاری می بایست موارد ذیل را مورد نظر داشته باشد:

الف: در نظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی و استانداردهای ذیربط در خصوص احداث با توجه به ضوابط معماری و شهرسازی جهت طراحی ، احداث و بهره برداری از پروژه

ب: ملاحظات اجتماعی و فرهنگی طرح، نوآوری ،خلاقیت و بروز بودن طرح و رعایت اصل هماهنگی طرح با موقعیت محل اجرای پروژه

و: متقاضی می بایست طراحی پروژه را بر اساس پتانسیل های مجموعه (استفاده حداکثر از وضع موجود ) انجام دهد.

د: رعایت کلیه دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور در مورد طراحی و اجرای پروژه ضروری می باشد.

۴) با توجه به ماهیت قرارداد مورد نظر ،سرمایه گذار ملزم ومتعهد می­گردد در پایان مدت قرارداد محل انجام سرمایه گذاری را بدون هیچگونه ادعایی تخلیه و به تصرف کارفرما درآورد.

۵) کلیه هزینه های سرمایه گذاری پروژه شامل ، هزینه­های قبل از بهر­ه برداری( به غیر از هزینه­های پروانه)، طراحی، محوطه سازی، احداث، تجهیز و بهره برداری به عهده سرمایه گذار بخش خصوصی ( متقاضی شرکت در این فراخوان) می باشد.

۶) سرمایه گذار باید طرح و برنامه خود و اسناد فراخوان ( عمومی و خصوصی) را پس از مهر و امضا و به همراه تمام مدارک درخواستی در پاکت­های سر بسته الف و ب در پاکت مهر و موم شده دیگری قرار داده و بر روی آن عنوان پروژه، نام، شماره تماس، و نشانی شرکت کننده ، را ذکر وبه امور پیمان و رسیدگی شهرداری لاهیجان تحویل نماید.

· عبارت الف و ب حتما روی پاکات ذکر شود.

· با توجه به اینکه انتخاب سرمایه­گذار بر اساس جداول ۱ تا ۵ این راهنما صورت خواهد گرفت، لازم است کلیه مدارک و مستندات مربوطه به جداول را نیز در پاکت­های مربوطه قرار دهند.

اسناد و مدارک لازم برای شرکت در فراخوان-پاکت­های الف و ب

۱  اطلاعات هویتی

اشخاص حقوقی

۱- نام شرکت / موسسه :

۲- موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه):

۳- شماره ثبت : ۴- تاریخ ثبت :

۵- کد اقتصادی : ۶- شناسه ملی :

۷- مبلغ سرمایه ثبت شده ( آخرین تغییرات ) : ۸- تابعیت :

۹- تلفن : ۱۰- دور نگار :

۱۱- تارنما : ۱۲- پست الکترونیک :

۱۲- اقامتگاه قانونی شرکت:

۱۳- نوع شرکت: سهامی عام سهامی خاص مسئولیت محدود غیره

۱۴- اسامی صاحب/صاحبان امضاء مجاز:

۱۵- نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

توضیح:

ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است. همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل ضروری می باشد. تمامی برگه های استعلام ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب/صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی :

آدرس پستی :

آدرس الکترونیک:

شماره تماس:

لازم است مدارک زیر نیز در پاکت الف ( متقاضیان حقیقی و حقوقی) قرار داده شود:

جدول الف- مدارک هویتی مورد نیاز برای اشخاص حقوقی و حقیقی :

کپی مصدق شناسنامه از صفحه اول

کپی مصدق کارت ملی

۲-توانمندی مالی و اجرایی سرمایه گذار

جدول شماره ۱ : گواهینامه ها ،استانداردها ،تشویق ها

عنوان

امتیاز

تقدیر نامه، گواهینامه و استاندارد مرتبط با حوزه کاری پروژه- ملی

هر کدام یک امتیاز

گواهینامه و استاندارد مرتبط با حوزه کاری پروژه- بین المللی

هر کدام دو امتیاز

جمع امتیازات حداکثر

۴

*ارائه تصویر گواهینامه ،استانداردها و تشویق نامه ها در پاکت الف الزامی است.

جدول شماره ۲ : میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان

شرح

۴۰۰-۲۰۰ میلیون تومان

۶۰۰-۴۰۰میلیون تومان

از ۶۰۰میلیون تومان به بالا

امتیاز

۸

۱۰

۱۵

*ارائه اصل تأییدیه بانک مربوطه در پاکت الف الزامی است.

جدول شماره ۳ : سرمایه غیر نقدی (شامل اراضی ،اعیانی ،ماشین آالات ،سهام و …)

ردیف

عنوان سرمایه

مساحت /مقدار/تعداد

جمع ارزش ریالی

هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه غیر نقدی معادل یک امتیاز است. به سهام قابل معامله در بورس به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان ۱ امتیاز تعلق خواهد گرفت.

حداکثر کل امتیاز این بخش ۱۰ است.

۱

زمین با ذکر کاربری

۲

اعیانی (کارخانه یا کارگاه تولیدی) با ذکر محصول

۳

سهام

۴

ماشین آلات

۵

سایر( قابل استناد)

جمع کل……………………………………………………………………….ریال

…………….امتیاز

ارائه تصویر مدارک مالکیت بنام متقاضی مربوط به این جدول در پاکت الزامی است.

جدول شماره ۴: سوابق کاری مرتبط

ردیف

موضوع قرارداد

انجام شده و در حال انجام

نام و آدرس کارفرما/تلفن/فکس

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

۱

۲

۳

تصویر قرارداد و مدراک اتمام و تسویه قراردادهای ذکر شده در جدول ۴ الزامی است و لازم است که در پاکت الف قرار داده شود.

به ازای هر ۳۰ میلیون تومان قرارداد به اتمام رسیده ۲ امتیاز و حداکثر امتیاز این بخش ۲۵ می باشد قراردادهای با پیشرفت فیزیکی بیش از چهل درصد با ارائه مستندات نیز مشمول بند فوق می باشد.

تبصره: در عنوان قرارداهای مشابه به ازای همان مبلغ سرمایه گذاری نصف امتیاز تخصیص می­یابد که می­تواند به تشخیص کمیته سرمایه­گذاری مشابه یک پروژه جدید در نظر گرفته شود.

در صورت ارائه پروانه اشتغال به نام خود متقاضی مرتبط با موضوع فراخوان و همچنین ارائه سابقه کار به نام خود متقاضی مرتبط با موضوع فراخوان به ازای هر سال، ۲ امتیاز.

جمع کل قراردادهای به انجام رسیده:

…………………………………………………………………..ریال

جمع کل امتیاز اکتسابی از این مورد

…………………………………………………………………..امتیاز

۳- طرح پیشنهادی

جدول شماره ۵: طرح پیشنهادی

عنوان

امتیاز

قابل قبول بودن طرح پیشنهادی (فنی-معماری) و رعایت ضوابط

۰ تا ۱۶ امتیاز

قابل قبول بودن طرح اقتصادی ( حجم سرمایه گذاری-روش مشارکت و شاخص های اقتصادی)

۰ تا ۱۴ امتیاز

تامین نیازهای کارفرما با توجه به هدف احداث

۰ تا ۱۶ امتیاز

مجموع

۴۶ امتیاز

· جزئیات طرح پیشنهادی برآورد اجرائی پروژه، برنامه زمانبندی کلی تفصیلی اجرایی، گزارش توجیه فنی، اقتصادی، مبلغ سرمایه گذاری و روش پیشنهادی سرمایه گذاری (نحوه مشارکت) می بایست در پاکت ب قرار داده شود.

· جهت یکسان سازی طرح­ها نرخ تنزیل ۱۷ درصد در نظر گرفته شود.

۴- تحویل پاکت­ها:

همه مدارک به ترتیب در داخل پاکت­های الف و ب با ابعاد  یا بیشتر قرارداده و روی آن عبارت {پاکت الف/ب فراخوان پروژه …………………/نام متقاضی………………./آدرس ……………………………………………شماره تماس:………………………………} درج شود و تا پیش از پایان مهلت فراخوان به دفتر امور پیمان و رسیدگی واقع در لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل داده و شماره ثبت دبیرخانه دریافت فرمائید.

· پاکاتی که مندرجات روی آن مطابق موارد بالا نباشد، بازگشایی نخواهد شد.

جدول نهایی امتیاز دهی:

ردیف

عنوان

دامنه

امتیاز

۱

گواهینامه ها و استانداردها ،تشویق ها

۰ تا ۶

۲

میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان

۰ تا ۱۵

۳

سرمایه غیر نقدی

۰ تا ۱۰

۴

سوابق و رزومه

۰ تا ۲۵

۵

طرح پیشنهادی

۰-۴۶

جمع کل

۱۰۰

– جدول فوق مربوط به جمع بندی امتیازات مربوط به جداول پنجگانه است.

· شخص حقیقی یا حقوقی که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان سرمایه گذار انتخاب خواهد شد و می­تواند در ادامه با مذاکره و نشست های تخصصی و طبق قوانین و پس از اخذ تاییدیه­های لازم از شهرداری مراحل انعقاد قرارداد انجام خواهد شد.

فرم شماره ۱:

اینجانب ……………………………………………… شخصاً / دارنده امضاء مجاز و قانونی از طرف شرکت ……………………………………/ با شماره ملی ……………………………..پس از آگاهی کامل و پذیرش مطالب و مندرجات آگهی فراخوان و شرایط عمومی و خصوصی شرکت در فراخوان انتخاب طرح و سرمایه گذار پروژه رستوران بام سبز به روش مشارکتی (———————) با اطلاع کامل از اینکه شهرداری لاهیجان و دفاتر و سازمان­های مربوطه آن الزامی برای واگذاری پروژه به اینجانب ندارند، در این فراخوان شرکت نموده­ام و بدینوسیله تایید می­کنم کلیه ضمائم، اسناد و مدارک فراخوان جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می­شود. همچنین متعهد می شوم چنانچه این پیشنهاد با لحاظ نظرات و مقررات شهرداری لاهیجان مورد قبول قرار گیرد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به عنوان برنده فراخوان نسبت به امضاء قرارداد و ارائه تضمین حسن انجام کار براساس آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام نمایم. ضمنا تایید می کنم در صورت برنده شدن در فراخوان و عدم مراجعه برای انعقاد قرارداد، شهرداری لاهیجان بر اساس این فراخوان مبلغ تضمین شرکت در فراخوان را به نفع خود مصادره نماید.

نام متقاضی و امضا

فرم شماره ۲

اینجانب ضمن اطلاع از محل پروژه و بررسی همه جوانب مربوطه موارد زیر را براساس طرح فنی -اقتصادی خود (که به پیوست آمده است) اعلام می­دارم.

شرح

پیشنهاد متقاضی

به عدد

به حروف

مبلغ کل سرمایه گذاری جهت انجام کلیه مراحل طراحی ،اجرا و راه اندازی ( شامل هزینه­های دوران بهره برداری ( سرمایه در گردش) نمی ­باشد.)

مدت زمان ساخت و تجهیز

مدت زمان بهره برداری

نوع مشارکت

طول دوران مشارکت

نام متقاضی و امضا

فرم شماره ۳- چک لیست مدارک

عنوان مدارک

ضمیمه شده است

ضمیمه نشده است

فرم تکمیل شده اسناد فراخوان – در پاکت الف

فرم تکمیل شده شماره ۱- در پاکت الف

مدارک هویتی (براساس جدول الف)- در پاکت الف

گواهینامه ها و استانداردها ،تشویق ها ( با توجه به جدول ۱)- در پاکت الف

پرینت بانکی میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان- در پاکت الف

مدارک سرمایه غیر نقدی(براساس جدول ۳)- در پاکت الف

مدارک سوابق و رزومه(براساس جدول ۴)- در پاکت الف

تضمین شرکت در فراخوان- در پاکت الف

فرم شماره ۲- در پاکت ب

طرح پیشنهادی( طرح توجیهی فنی-اقتصادی)-در پاکت ب

این فرم شماره ۳ (فرم چک لیست) را پس از پرینت و تکمیل به عنوان صفحه اول مدارک خود قرار در پاکت الف دهید.

تمام صفحات اسناد ومدارک ارسالی باید توسط متقاضی مهر و امضا شود.

نام متقاضی و امضا