عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان تعیین شد

حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از صداوسیما، سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبه هیئت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

وی در خصوص عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان افزود: برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود.

سخنگوی دولت اعلام کرد: به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.