پنجمین رتبه برتر کشوری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛

عنوان مدیر ستاره در سومین جشنواره ستارگان روابط عمومی به فاطمه قدیمی رسید

تی تی خبر (حرف تازه) : فاطمه قدیمی حرفه ، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سومین جشنواره ستارگان روابط عمومی حائز دریافت عنوان مدیر ستاره شد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، مدیر  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به عنوان یکی از مدیران […]

تی تی خبر (حرف تازه) : فاطمه قدیمی حرفه ، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سومین جشنواره ستارگان روابط عمومی حائز دریافت عنوان مدیر ستاره شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، مدیر  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به عنوان یکی از مدیران ستاره روابط عمومی در سال ۱۳۹۴ انتخاب شد.

فاطمه قدیمی حرفه  مدیر  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سومین جشنواره ستارگان روابط عمومی که با حضور مهدی مظاهری مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و دبیر جشنواره  ستارگان روابط عمومی و سایر مسئولان فرهنگی برگزار شد، به عنوان یکی از مدیران ستاره سال ۱۳۹۴ انتخاب و از وی تجلیل شد.

رضا سلیمانی،  مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم کاظم پور، مدیرکل  روابط عمومی بانک تجارت، داریوش سهرابی، مدیرکل روابط عمومی بانک صنعت و معدن، محمود ترابیان از بانک آینده، امیر خنده جام از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، جواد اسدی برجسته از شرکت آب منطقه ای استان تهران، محمد علی اکبری از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهاناز دیگر منتخبین بخش مدیران ستاره روابط عمومی سال ۱۳۹۴ بودند.

این جشنواره همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی در مرکز همایش های  کتابخانه ملی (سالن ) قلم برگزار شددر ادامه پروفسور باقر ساروخانی به ارائه توضیحاتی درباره نقش روابط عمومی در دوران پسا تحریم و توسعه سیاسی و اقتصادی پرداخت. این مراسم با اعلام موجودیت خانه روابط عمومی ایران همراه بود و از آرم، سایت خانه و همچنین دایره المعارف روابط عمومی ایران رونمایی شد.

 دکتر احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، دکتر فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و مهندس نوذری پور قائم مقام شرکت آبفای استان تهران از دیگر سخنرانان اینمراسم بودند جشنواره ستارگان روابط عمومی با تقدیر از ستارگان روابط عمومی های ایران در سال ۱۳۹۴ و اهدای گواهینامه های آموزشی به پایان رسید.

 در جشنواره ستارگان روابط عمومی برترین ها و ستارگان روابط عمومی های کشور در بخش های مختلف معرفی می شوند.