عملیات عمرانی بازگشایی مسیر میدان امام حسین (ع) تا محله پاچکنار رشت

صبح روز هفدهم فروردین ۱۴۰۲ سید شمس شفیعی و مسعود عباس نژاد از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت و رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری از عملیات بازگشایی مسیر میدان امام حسین (ع) تا محله پاچکنار رشت بازدید کردند.

به گزارش حرف تازه، صبح روز هفدهم فروردین ۱۴۰۲ سید شمس شفیعی و مسعود عباس نژاد از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت و رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری از عملیات بازگشایی مسیر میدان امام حسین (ع) تا محله پاچکنار رشت بازدید کردند.

در این بازدید ،  بازگشایی مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان میوه و تره بار به اتمام رسیده و ادامه مسیر تا منطقه پاچه‌کنار رشت، در مرحله  شناسایی و تملک توسط شهرداری اعلام شد.