علی بهارمست عزادار شد

علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت و سرپرست باشگاه سپیدرود در غم از دست دادن پدر خود عزادار شد.

حرف تازه – علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت و سرپرست باشگاه سپیدرود در غم از دست دادن پدر خود عزادار شد.

حرف تازه ضمن آرزوی صبر و شکیبایی برای علی بهارمست و خانواده گرامی ایشان، برای آن مرحوم نیز رحمت واسعه الهی را مسئلت دارد.
علی بهارمست عزادار شد

علی بهارمست عزادار شد