علوی می ماند/ آخرین شنیده ها از شورای شهر رشت و طرح سوال روز شنبه

دقایقی قبل یکی از اعضای شورای شهر رشت به تحریریه پایگاه خبری حرف تازه اطلاع داد که امیرحسین علوی در راس شهرداری رشت می ماند. 

اختصاصی حرف تازه – دقایقی قبل یکی از اعضای شورای شهر رشت به تحریریه پایگاه خبری حرف تازه اطلاع داد که امیرحسین علوی در راس شهرداری رشت می ماند.

هرچند هنوز نمی توان به قطع در خصوص نتیجه طرح سوال روز شنبه اعضای شورا از شهردار رشت نظر داد اما به نظر می رسد برآیند نظرات اکثریت اعضای شورا بر حفظ سید امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت خواهد بود و احتمالا شورانشینان در این مقطع به ثبات مدیریتی رای خواهند داد.

بر اساس آخرین شنیده ها پیش از این سه تن از اعضای شورا به عنوان مخالفین اصلی امیرحسین علوی، همکاران خود را متقاعد کردند تا جلسه طرح سوال از شهردار رشت در روز شنبه برگزار شود اما به نظر می رسد از این پس این طیف در اقلیت شورا قرار خواهند گرفت و آرای کافی برای استیضاح و برکناری علوی را نخواهند داشت.