عادل فردوسی پور: جای دانشجو پشت میله زندان نیست

عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شرق، عادل فردوسی‌پور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه شریف گفت: جای دانشجو پشت میله زندان نیست.

همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست.