صدای شهروند

عابر بانک های رشت پول نقد ندارند

از صبح امروز گزارش های مردمی دریافتی حاکی از آن است که بسیاری از عابربانک های رشت در آستانه نوروز پول نقد ندارند و امکان برداشت نقدی از آنها وجود ندارد.

اختصاصی حرف تازه، از صبح امروز گزارش های مردمی دریافتی حاکی از آن است که بسیاری از عابربانک های رشت در آستانه نوروز پول نقد ندارند و امکان برداشت نقدی از آنها وجود ندارد. البته این مشکل پیش از این نیز بارها دیده شده اما گویا در آستانه نوروز در سطح وسیع تری اتفاق افتاده و مردم را دچار سردرگمی کرده است.

یکی از شهروندان نوشت: «شب عید که اینهمه مسافر به رشت آمده چطور عابر بانک ها پول نقد ندارند؟ واقعا اینم انتظار زیادیه؟»

شهروند دیگری گفت: «از صبح تا الان ده تا عابر بانک رفتم هیچ کدوم پول نقد ندارند.»

یکی دیگر از مخاطبان نیز گفته است: «تو هر خیابانی ۱۰-۱۵ تا عابر بانک هست ولی واسه گرفتن ۲۰۰ هزار تومان پول نقد باید به دونه به دونه بری ببینی بالاخره کدوم یکی پول داره؟»

شهروند دیگری نیز گفته است: «آقا ما پول تاکسی رو که دیگه باید نقدی حساب کنیم از کجا پول نقد بگیریم. شب عید چرا با اعصاب مردم بازی می کنید؟»

البته اینها تنها بخشی از پیام های دریافتی بوده است. به نظر می رسد مدیران بانکی نتوانسته اند در آستانه نوروز اولیه ترین امور را نیز به درستی مدیریت کنند و نارضایتی شدیدی بین مردم و شهروندان شکل گرفته است.

عکس تزیینی است.