طیبه بینا سرپرست شهرداری منطقه سه رشت شد + سوابق

طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، طیبه بینا به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت منصوب شد.

اختصاصی حرف تازه – طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، طیبه بینا سرپرست شهرداری منطقه سه رشت  شد.

طیبه بینا که پیش از این نیز سابقه حضور در راس شهرداری منطقه ۳ را داشته است بار دیگر با تصمیم شهردار رشت در این مسئولیت قرار گرفت.

وی جایگزین پیمان پارسا خواهد شد.

مدیر محیط زیست و ستاد توسعه پایدار  و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت از دیگر سوابق سالهای اخیر طیبه بینا در مجموعه شهرداری بوده است.

تحریریه حرف تازه برای طیبه بینا در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد.

طیبه بینا سرپرست شهرداری منطقه سه رشت شد

طیبه بینا سرپرست شهرداری منطقه سه رشت شد