برگزاری جلسه شورای معاونین منطقه دو با حضور سرپرست جدید

طیبه بینا با حفظ سمت سرپرست منطقه دو شهرداری رشت شد

جلسه شورای معاونین منطقه دو با حضور طیبه بینا سرپرست منطقه، معاونین و مسئولین حراست و بازرسی برگزار شد.

حرف تازه – پس از لغو انتصابات ۴۸ ساعت آخر حضور حاج محمدی، شهردار سابق رشت، با تصمیم ناصر عطایی سرپرست شهرداری، طیبه بینا که پیش از این در راس شهرداری منطقه سه قرار داشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه دو شهرداری رشت منصوب شد.

قرار بود با لغو آخرین انتصابات حاج محمدی، تمامی حوزه های مربوطه با مدیریت قبلی اداره شود اما از آنجا که علیرضا کامران راد مدیر سابق شهرداری منطقه ۲ به درجه بازنشستگی نایل شد پس از لغو انتصاب مرتضی شریفی، سرپرستی این منطقه به طیبه بینا رسید.
بینا پس از حضور در این منطقه جلسه شورای معاونین را برگزار کرد و در این جلسه اظهار داشت: بنده امانت دار مدیریت در منطقه دو بوده و تا انتخاب مدیر جدید در خدمت کارکنان و شهروندان منطقه هستم.
طیبه بینا ادامه داد: برای رسیدن به این جایگاه ها همه زحمت کشیدید برای ذره ذره زمانی که داریم باید برنامه داشته باشیم. باید با همدلی پیش رویم از فرصت ها استفاده کنیم تا پیش خدا، مردم و خانواده شرمنده نشویم.
بینا با تاکید بر خرد جمعی و استفاده از مشاوره معاونین گفت: بنده در انجام امور با مشورت حرکت میکنم و هر جا که نیاز باشد پشتیبان نیروهای خودم خواهم بود.
وی با تاکید بر حضور سرمایه های انسانی توانمند در منطقه دو بیان داشت: کارکنانی در منطقه داریم که سوابق مدیریتی درخشانی دارند و قطعا با همبستگی و همدلی مشکلات و امور مردم به صورت قانونی حل می شود.
بینا با تاکید بر لزوم افزایش درآمد منطقه گفت: بحث درآمدی مهمترین مقوله است و باید فرای چیزی که برای منطقه مصوب شده محقق شود.
وی به نواحی محوری اشاره کرد و افزود: باید با ایجاد جذابیت برای نواحی کمبود نیروهای نواحی را جبران کنیم.
سرپرست منطقه دو شهرداری رشت اظهار داشت: در حوزه عمرانی تمام برنامه هایی که باید منتج به قرارداد شود بررسی و پیگیری گردند تا عملی شوند.
وی به شرایط آب و هوایی شش ماهه دوم سال اشاره کرد و افزود: باید آماده مواقع بحرانی باشیم. ماشین آلات اورهال شوند تا مشکلی در مواقع بحران نداشته باشیم.
وی به لزوم اطلاع رسانی ساعت کاری دستفروشان اشاره کرد و گفت: ساعت کاری دستفروشان مشخص و اطلاع رسانی گردد. برای دستفروشان باید با هماهنگی سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برنامه ریزی شود.
سرپرست منطقه دو در پایان خواستار ارائه برنامه توسط معاونین برای حوزه های تحت مدیریت آنها شد.
طیبه بینا با حفظ سمت سرپرست منطقه دو شهرداری رشت شد

طیبه بینا با حفظ سمت سرپرست منطقه دو شهرداری رشت شد