طومار رانندگان تاکسی خطاب به استاندار گیلان

تی تی خبر (حرف تازه) : رانندگان تاکسی شهر رشت با تهیه طوماری خواسته خود را از استاندار گیلان اعلام نمودند. پس ار اتفاقات اخیر و اختلافات بر روی نرخ کرایه تاکسی، رانندگان تاکسی شهر رشت با طوماری خطاب به استاندار گیلان خواستار حمایت و توجه استاندار به خانواده ۲۴۰۰۰ نفری تاکسیرانان شدند. در این طومار […]

تی تی خبر (حرف تازه) : رانندگان تاکسی شهر رشت با تهیه طوماری خواسته خود را از استاندار گیلان اعلام نمودند.

پس ار اتفاقات اخیر و اختلافات بر روی نرخ کرایه تاکسی، رانندگان تاکسی شهر رشت با طوماری خطاب به استاندار گیلان خواستار حمایت و توجه استاندار به خانواده ۲۴۰۰۰ نفری تاکسیرانان شدند.

در این طومار رانندگان به هزینه های بالای خودرو و مشکلات معیشیتی خود اشاره نمودند و اقدام شهرداری رشت و شورای اسلامی شهر رشت در خصوص افزایش نرخ کرایه های تاکسی و حمایت از آنها را گامی در جهت بهبود وضع معیشیت این قشر از جامعه عنوان کردند.

تاکسیداران همچنین با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران خواستار پذیرش مصوبه شورا از سوی مسئولین شدند.

شعاع مشرق

تصویـر۱ تصویـر۲ تصویـر۳ تصویـر۴ تصویـر۵ تصویـر۶ تصویـر۷ تصویـر۸ تصویـر۹ تصویـر۱۰ تصویـر۱۱ تصویـر۱۲ تصویـر۱۳ تصویـر۱۴ تصویـر۱۵ تصویـر۱۶ تصویـر۱۷ تصویـر۱۸ تصویـر۱۹ تصویـر۲۰ تصویـر۲۱ تصویـر۲۲ تصویـر۲۳ تصویـر۲۴ تصویـر۲۵ تصویـر۲۶ تصویـر۲۷ تصویـر۲۸ تصویـر۲۹ تصویـر۳۰ تصویـر۳۱تصویـر۳۲ تصویـر۳۳تصویـر۳۴ تصویـر۳۵ تصویـر۳۶ تصویـر۳۷ تصویـر۳۸تصویـر۳۹ تصویـر۴۰ تصویـر۴۱تصویـر۴۲ تصویـر۴۳ تصویـر۴۴ تصویـر۴۵ تصویـر۴۶ تصویـر۴۷ تصویـر۴۸ تصویـر۴۹ تصویـر۵۰ تصویـر۵۱ تصویـر۵۲ تصویـر۵۳ تصویـر۵۴تصویـر۵۵ تصویـر۵۶ تصویـر۵۷ تصویـر۵۸ تصویـر۵۹ تصویـر۶۰ تصویـر۶۱ تصویـر۶۲ تصویـر۶۳ تصویـر۶۴ تصویـر۶۵ تصویـر۶۶ تصویـر۶۷ تصویـر۶۸ تصویـر۶۹ تصویـر۷۰ تصویـر۷۱ تصویـر۷۲