طلسم مشکلات چوکا شکسته شد

حرف تازه : شنیده شده است مشکلات شرکت چوکای تالش حل شده و این شرکت به مدیرعاملی وزوایی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. از گوشه و کنار شنیده می شود که در جلسه عصر دیروز شرکت تاپیکو که برای بررسی وضعیت شرکت چوکا و نحوه ادامه فعالیت این شرکت تشکیل شد هیات مدیره چوکا و […]

حرف تازه : شنیده شده است مشکلات شرکت چوکای تالش حل شده و این شرکت به مدیرعاملی وزوایی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
از گوشه و کنار شنیده می شود که در جلسه عصر دیروز شرکت تاپیکو که برای بررسی وضعیت شرکت چوکا و نحوه ادامه فعالیت این شرکت تشکیل شد هیات مدیره چوکا و مهندس وزوایی به عنوان مدیرعامل ابقا شدند.
همچنین گفته می شود در این جلسه علاوه بر تامین و تصویب بودجه مورد نیاز برای ادامه فعالیت، مشکلات کارگران این شرکت بررسی و رفع آنها در اولین فرصت تصویب شد.
امیدواریم شرکت چوکا که اینروزها با مشکلات زیادی مواجه هست به سرنوشت دیگر کارخانه های استان که به حال خود رها شده اند دچار نشود و با مساعدت مسئولین و تلاش مدیران و کارگران و رفع مشکلات این شرکت دوباره شاهد رشد آن باشیم.
شعاع مشرق