شهردار شهری تازه تاسیس با جمعیتی ۱۰ هزارنفری در افتتاح پارکی جنگلی در کنار معاون عمرانی وزیر و میهمانان ملی می نشیند و شهردار رشت با ادعای مدیریت در سطح ملی، حتی از حضور معاون وزیر برای افتتاح پروژه ای در مرکز استان عاجز می ماند!

حرف تازه – پنجشنبه  هفته گذشته شهرداری چاف و چمخاله با حضور میهمانان کشوری همچون مهندس جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور پارک جنگلی توسکا این شهر را افتتاح کرد.

متاسفانه علی رغم حضور معاون وزیر کشور در شهری کوچک در گیلان،هیچ خبری از حضور رسمی جمالی نژاد در شهرداری مرکز استان منتشر نگردید و ظاهرا این مبین آن هست که کلانشهر رشت هیچ پروژه عمرانی در دست افتتاحی نداشت تا حداقل بواسطه آن بتواند از حضور معاون عمرانی وزیر بهره مند گردد و پیگیر مطالبات پروژه هایی همچون قطار شهری رشت و یا سیکل جدید اتوبان دور شهر رشت شود.

با نگاه و مقایسه عکس های جدید شهردار رشت و شهردار چمخاله شاید بتوان به عمق مظلومیت رشت پی برد.

شهردار شهری تازه تاسیس با جمعیتی ۱۰ هزارنفری در افتتاح پارکی جنگلی در کنار معاون عمرانی وزیر و میهمانان ملی می نشیند و شهردار رشت با ادعای مدیریت در سطح ملی، حتی از حضور معاون وزیر برای افتتاح پروژه ای در مرکز استان عاجز می ماند!

  • منبع خبر : گیل خبر