طرح سوال از وزیر صنعت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

طرح سوال از رحمانی وزیر صنعت با محور دلایل افزایش قیمت خودرو به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

حرف تازه – حسینعلی حاجی دلیگانی با اعلام این مطلب گفته است وزیر صنعت باید در خصوص علت نابه سامانی در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت ها چیست ؟توضیح دهد.

سوالات این نماینده مجلس از رحمانی وزیر صنعت به شرح زیر است:

۱-مبنای علمی و کارشناسی تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار چه بود که اینگونه باعث افزایش سرسام آور قیمت خودرو شده است؟

۲-نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت صنعت در تعیین قیمت خودرو چیست ؟

۳-قیمت خودرو با کدام شاخص منطقی و علمی در کشور تعیین می شود؟

۴-با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو کاهش تولید با چه هدفی صورت می گیرد؟