همتی: پیش بینی ام درست بود

طبقاتی سازی و محدودیت اینترنت آغاز شد

عبدالناصر همتی در پستی اینسنتاگرامی از تحقق پیش‌بینی‌هایی در خصوص محدودسازی اینترنت خبر داد.

به گزارش حرف تازه به نقل از خبر آنلاین، رییس کل اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی‌اش نوشت: در مناظره‌های انتخاباتی از پیش‌بینی‌هایم بود که ریاست‌جمهوری رقبایم به طبقاتی سازی اینترنت و محدودسازی حداکثری می‌انجامد.

وی تاکید کرد: متاسفم که به شکل تدریجی خصوصا با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حال تحقق عملی است.

وی با استفاده از هشتک صیانت نکنید اعلام کرد:معیشت میلیون‌ها ایرانی وابسته به اقتصاد دیجیتال است .