ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه تهران توسط حراست | دو دانشجو بیهوش شدند

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه تهران توسط حراست خبر داد و اعلام کرد: روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ ماه جمعی از دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی که قصد استفاده از فضای ورزشی دانشکده را داشتند با برخورد فیزیکی کادر حراست دانشگاه مواجه شدند که موجب زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد.

به گزارش حرف تازه، حراست دانشگاه تهران برای ممانعت از استفاده مختلط دانشجویان از فضای ورزشی دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه تهران توسط حراست

مطابق روایت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران، «تعداد زیادی از  نیروهای حراست به سمت دانشجویان حاضر در زمین چمن حمله‌ور شدند و شروع به ضرب و شتم و کتک زدن وحشیانه دانشجویان کردند تا درب پشتی زمین را بر روی دانشجویان ببندند. در ادامه درب اصلی زمین را باز کردند و تلاش کردند دانشجویان را با زور فیزیکی، تهدید و فحاشی بیرون برانند. این بار دانشجویان بیرون از زمین به کمک دیگر دانشجوها آمدند و تلاش کردند وارد زمین شوند. حراست در تلاش بود تا مانع ورود دانشجویان شده و درب اصلی را ببندد که با مقاومت دانشجویان موفق به این کار نشد.

چند تن از دانشجویان به شدت آسیب دیده‌اند و دو نفر از  این دانشجویان بیهوش شده و برای رسیدگی به وضعیت آنان آمبولانس وارد دانشکده شده است. خبری از وضعیت سلامتی این دانشجویان در حال حاضر در دست نیست.»

این برای دومین بار طی یک ماه اخیر است که میان حراست دانشگاه‌ها و دانشجویان درگیری فیزیکی رخ می‌دهد. پیش از این در دانشگاه علم وصنعت دانشجویان عضو انجمن اسلامی توسط دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

منبع: دنیای اقتصاد