به همت سازمان مدیریت پسماند، ضدعفونی پمپ بنزین های رشت برای پیشگیری از انتشار آلودگی ویروسی انجام شد و گندزدایی از آنها در دستور کار قرار گرفت.

حرف تازه – در تداوم اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر، اماکن و مبلمان شهری این هفته نیروهای حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند، ضدعفونی پمپ بنزین های رشت ، کیوسک های عابر بانک و دیگر اماکنی که احتمال پراکنش آلودگی داشته اند در دستور کار قرار گرفت.

کار ضدعفونی و محلول پاشی مراکز یاد شده به وسیله کارگران زحمتکش شهرداری رشت بدون وقفه ادامه داشته و تداوم می یابد.

گزارش تصویری این عملیات اجرایی را می توانید در پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت پسماندهای رشت مشاهده نمایید.

گفتنی اینکه از ابتدای انتشار خبر شیوع ویروس کرونا تاکنون خدمتگزاران شهرداری رشت عملیات پاکسازی و ضدعفونی شهر رشت را بدون وقفه بر عهده داشته اند.

ضدعفونی پمپ بنزین های رشت توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی پمپ بنزین های رشت توسط سازمان مدیریت پسماند

واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت