صعود شمشیرباز گیلانی و دیگر سابریست های ایران به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا

رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر قهرمانی آسیا در زاپن با پیروزی هر۴سابریست ایران در مرحله یک شانزدهم وصعود آنان به مرحله بعدی رقابتها دنبال شد‌.

حرف تازه – رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر قهرمانی آسیا در زاپن با پیروزی هر۴سابریست ایران در مرحله یک شانزدهم و صعود آنان به مرحله بعدی رقابتها دنبال شد‌.

مجتبی عابدینی در این مرحله با نتیجه ۱۵بر۲ از سد ساترخان از قزاقستان شکست تا در مرحله بعد به دیدار شیما مورا از زاپن برود.

علی پاکدامن هم با نتیجه ۱۵بر۳ از سد الفهدلی حریف کویتی خود گذشت تا در مرحله بعد حریف سیرنالود از تایلند شود.

محمد رهبری شمشیرباز گیلانی  هم ۱۵بر۹ماموتوف ازبک را شکست داد تا در مرحله بعد به دیدار گو شمشیرباز نامدار کره ای برود.

محمدفتوحی هم ۱۵بر۱۰ یوشیدا از زاپن راببرد تا در مرحله بعد به دیدار کنتو از ژاپن برود.