به دنبال تلاش های برای کنترل بیماری کرونا، بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت اعلام کرد: با تصویب کمیسیون بهداشت و ابلاغ رییس شورا آیین نامه دورکاری شهرداری رشت توسط شهردار رشت و معاونین مربوطه صادر گردید.

حرف تازه – به دنبال تلاش های برای کنترل بیماری کرونا، بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت اعلام کرد: با تصویب کمیسیون بهداشت و ابلاغ رییس شورا آیین نامه دورکاری شهرداری رشت توسط شهردار رشت و معاونین مربوطه صادر گردید.

ذاکری در این رابطه افزود: این آیین نامه موقت بوده و قابلیت اصلاح دارد.

ذاکری خاطرنشان کرد: امیدوارم سایر ادارات استان نیز با دستور استاندار از همین روش پیروی کنند و تلاش همه اعضای شورای شهر رشت برای دستیابی به این هدف ادامه دارد.