محمد حسن عاقل منش رئیس اسبق شورای اسلامی شهر رشت :

شهر رشت عقب افتادگی های زیادی دارد و نیازمند همدلی و همگرایی است

حرف تازه : محمد حسن عاقل منش گفت : شهر رشت در کنار فرصت های پیش رو، عقب افتادگی های زیادی دارد که نیازمند همدلی و همگرایی است. رئیس اسبق شورای اسلامی شهر رشت محبت، دوستی و باهم بودن را حلقه مفقوده توسعه رشت می داند و معتقد است با کنار هم بودن تمامی مسئولان […]

حرف تازه : محمد حسن عاقل منش گفت : شهر رشت در کنار فرصت های پیش رو، عقب افتادگی های زیادی دارد که نیازمند همدلی و همگرایی است.

رئیس اسبق شورای اسلامی شهر رشت محبت، دوستی و باهم بودن را حلقه مفقوده توسعه رشت می داند و معتقد است با کنار هم بودن تمامی مسئولان مدیریت شهری و استانی و تمامی گروه ها و تشکل های مردم نهاد، با محوریت توسعه همه جانبه و پایدار شهر رشت می توان از فرصت های به وجود آمده استفاده بهتری نمود و بی شک در سایه این همدلی و همراهی است که تهدید ها به فرصت تبدیل می شود و می توان گام های مثبت و در خور شان و شایسته این شهر برداشت.