شهردار لاهیجان با شهردار لاهیجانی شهر نویی سرمن فرانسه دیدار کرد

به گزارش حرف تازه، رضا زنده دل با زرتشت بختیاری مقدم شهردار لاهیجانی،  شهر نویی سر مرن فرانسه دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد تجربیات مدیریت شهری به تبادل نظر پرداختند. زرتشت بختیاری مقدم همچنین با رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان هم دیدار و تبادل نظر […]

به گزارش حرف تازه، رضا زنده دل با زرتشت بختیاری مقدم شهردار لاهیجانی،  شهر نویی سر مرن فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد تجربیات مدیریت شهری به تبادل نظر پرداختند.

زرتشت بختیاری مقدم همچنین با رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان هم دیدار و تبادل نظر کرد.