شهردار لاهیجان استعفا داد. مسعود کاظمی با ارسال نامه ای به شورا از مسئولیت خود در راس این شهرداری استعفا داد. شورای شهر از عملکرد کاظمی رضایت داشت و 31 ماه حضور او در شهرداری لاهیجان با رضایت اعضای شورا به پایان رسید.

حرف تازه  – شهردار لاهیجان با ارسال نامه ای به شورای این شهر از مسئولیت خود استعفا داد.

جواد نجار تمیزکار رئیس شورای شهر لاهیجان با اعلام این خبر تصریح کرد: نامه استعفای مسعود کاظمی شهردار لاهیجان صبح امروز یکم خردادماه ثبت دبیرخانه شورای شهر شده است.

وی گفت: طبق قانون، رئیس شورا مکلف است موضوع استعفای شهردار را در اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا که نباید بیش از ده روز از زمان ثبت در دبیرخانه شورا به طول انجامد، مطرح نماید.

نجار تمیزکار اظهار کرد: در صورت موافقت حداکثر اعضا با استعفای شهردار ، روند بعدی که انتخاب سرپرست است، دنبال می شود و سرپرست شهرداری از بدنه شهرداری انتخاب می شود.

گفتنی است مسعود کاظمی شهردار لاهیجان پس از گذشت ۳۱ ماه از انتصابش از سمت خود استعفا کرد.

مسعود کاظمی یکی از با ثبات ترین شهرداران سالهای اخیر گیلان بود که ۳۱ ماه در راس شهرداری لاهیجان حضور داشت و عملکرد او با رضایت عمومی همراه بود. کاظمی پیش از این سابقه عضویت در دوره چهارم شورای شهر رشت و ریاست در سال پایانی آن را نیز در کارنامه دارد. او از جمله مدیران جوان و پرتلاش گیلان است.

شهردار لاهیجان استعفا داد / رئیس شورا: از عملکرد مسعود کاظمی رضایت داریم

شهردار لاهیجان استعفا داد / رئیس شورا: از عملکرد مسعود کاظمی رضایت داریم