فوری

شهردار رشت استیضاح می شود/ علوی این بار ۹ مخالف دارد

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت طرح استیضاح سید امیرحسین علوی شهردار رشت با ۹ امضا وصول و قرائت شد.

اختصاصی حرف تازه – در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت دقایقی قبل طرح سوال از سید امیرحسین علوی شهردار رشت با ۹ امضا وصول و قرائت شد.

به نظر می رسد این بار شهردار رشت کار سخت تری برای ادامه حضور در راس شهرداری رشت دارد.

شهردار رشت چندی پیش نیز با طرح سوال شورانشینان روبرو شد که عمر کوتاه مدیریتی او و توجه شورانشینان به شعارهای مرتبط با ثبات مدیریتی و همچنین سفر رئیس جمهور به گیلان ناجی او شد اما بعید است این بار به سادگی و به سلامت بتواند طرح سوال و استیضاح را پشت سر بگذارد.

باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی برای رشت و مجموعه شهرداری رشت رقم خواهد خورد.