شهرداری لاهیجان با فضاسازی شهر شور حسینی برپا کرد

شهر لاهیجان همزمان با فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، سیاه پوش کردن بلوارها، خیابانها،میادین و پل های عابر پیاده در دستور کار شهرداری لاهیجان قرار گرفت.

شهرداری لاهیجان امسال، فضاسازی شهر را در آستانه محرم متفاوت تر از سال های گذشته اجرا کرده تا شور حسینی در این شهر برپا شود.

نصب بنرها، المان های محرم، سیاه پوش شدن میادین و بلوارها از جمله اقدامات شبانه روزی شهرداری لاهیجان در آستانه محرم می باشد.