از شفقی که در کارنامه خود فرمانداری در بندر مرزی آستارا، رشت و کرج را دارد به عنوان جدی ترین گزینه فرمانداری لنگرود نام برده می شود.

حرف تازه – سیروس شفقی که چندی پیش نامش در میان گزینه های احتمالی شهرداری رشت به گوش می رسید در مسیر فرمانداری یکی از شهرهای گیلان قرار دارد.

از شفقی که در کارنامه خود فرمانداری در بندر مرزی آستارا، رشت و کرج را دارد به عنوان جدی ترین گزینه فرمانداری لنگرود نام برده می شود.

او عضو حزب کارگزاران سازندگی است و در بخش دیگری از سوابق او عضویت در شورای مرکزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، عضویت در دوره نخست شورای شهر تالش و شهرداری تالش نیز به چشم می خورد.