سید محمدعلی ثابت قدم، شهردار اسبق رشت، حتی پس از برکناری از این مسئولیت نیز همچنان به عنوان چهره ای خبر ساز در شهر رشت شناخته می شود و حالا بار دیگر با شنیده هایی مبنی بر ارائه لیست انتخاباتی مجلس، حاشیه ساز شده است.

حرف تازه – سید محمدعلی ثابت قدم، شهردار اسبق رشت، حتی پس از برکناری از این مسئولیت نیز همچنان به عنوان چهره ای خبر ساز در شهر رشت شناخته می شود و حالا بار دیگر با شنیده هایی مبنی بر ارائه لیست انتخاباتی مجلس، حاشیه ساز شده است.

فعالیت ها و همچنین شایعاتی که همواره پیرامون او مطرح بود سبب شد در زمان برگزاری انتخابات شورای پنجم حرف و حدیث های فراوانی در خصوص ارائه لیست انتخاباتی شورا توسط ثابت قدم مطرح شود.

حالا با گذشت حدود دو سال از آن ماجرا بار دیگر زمزمه های فراوانی مبنی بر اینکه شهردار معزول رشت قصد ارائه لیستی حمایتی برای انتخابات مجلس دارد به گوش می رسد.

این در حالی است که پیش از این صحبت هایی در مورد احتمال کاندیداتوری شخص ثابت قدم در انتخابات آتی مجلس به گوش می رسید اما حالا به نظر می رسد در صورت صحت این شنیده ها شهردار اسبق رشت قصد ندارد ریسک احتمالی رد یا تایید صلاحیت را به جان بخرد.

عملکرد اسفناک شورای پنجم و بلاتکلیفی ۱۰ ماهه در انتخاب شهردار و همچنین دوران کم فروغ مدیریت نصرتی در شهرداری رشت در حوزه عمرانی، سبب گردیده برخی افراد در سطح جامعه بدون درنظر گرفتن حجم انبوه بدهی های به جا مانده از دوران ثابت قدم و رکوردشکنی های او در عزل و نصب مدیران و سایر حواشی به وجود آمده، بار دیگر عملکرد عمرانی دوران او را یادآور شوند و شاید ثابت قدم نیز با علم به همین موضوع و با تکیه به حمایت همین گروه از جامعه قصد ارائه لیست انتخاباتی داشته باشد.

هرچند هنوز گمانه زنی ها در این خصوص بسیار زود است و باید منتظر خبرهای رسمی و قطعی در این زمینه باشیم و نمی توانیم بر اساس شنیده ها به قطعیت سخن بگوییم اما گفته می شود چهره ای جدید نیز در لیست انتخاباتی ثابت قدم دیده خواهد شد و از میان گزینه های قبلی محمدصادق حسنی نماینده فعلی رشت با توجه به تقابل های صورت گرفته به طور قطع، جایی در این لیست نخواهد داشت.

خبرهای تکمیلی در این زمینه در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

  • منبع خبر : حرف تازه