سکه در ابتدای هفته بالای ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شد

نرخ سکه و طلا در بازار رشت از سوی این اتحادیه اعلام شد.  بر این اساس قیمت سکه و طلا افزایش یافت تا در ابتدای هفته سکه بالای 7 میلیون تومان قیمت گذاری شود اما نیم سکه و ربع سکه کمی ارزان شدند.

حرف تازه – نرخ سکه و طلا در بازار رشت از سوی این اتحادیه اعلام شد.  بر این اساس قیمت سکه و طلا افزایش یافت تا در ابتدای هفته سکه بالای ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شود اما نیم سکه و ربع سکه کمی ارزان شدند.

تمام سکه بهار آزادی۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال          + یک میلیون و۵۰۰ هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال           – ۵۰۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال           – ۴۰۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۶ میلیون و۹۴۰ هزار ریال       + ۱۱۰ هزار ریال


گزارش روز پنجشنبه از قیمت سکه و طلا در رشت:

بازگشت سکه به کمتر از ۷ میلیون تومان / طلا اندکی ارزان شد


سکه در ابتدای هفته بالای 7 میلیون تومان قیمت گذاری شد

سکه در ابتدای هفته بالای ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شد