سه گزینه نهایی شهرداری رشت مشخص شدند

با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سه گزینه نهایی شهرداری رشت مشخص شدند.

حرف تازه – با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سه گزینه نهایی شهرداری رشت مشخص شدند.

محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اعلام این خبر افزود: از مجموع ده کاندیدای حضور در جایگاه شهردار، سه گزینه انتخاب شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: سید امیرحسین علوی، رحیم شوقی و ناصر عطایی سه گزینه نهایی شهرداری رشت هستند که فردا در صحن شورا به ارائه برنامه خواهند پرداخت.

بر این اساس پس از ارائه برنامه سه گزینه نهایی، اعضای شورا شهردار جدید رشت را انتخاب خواهند کرد.

سه گزینه نهایی شهرداری رشت مشخص شدند

سه گزینه نهایی شهرداری رشت مشخص شدند