آتش‌نشانی رشت اعلام کرد:

سقوط کارگر ۳۴ ساله از طبقه دوم ساختمان در گلسار رشت

در این حادثه کارگر ساختمانی (مرد حدودا ۳۴ ساله) بواسطه‌ عدم تعادل ناگهانی از طبقه دوم به طبقه اول سقوط داشت که موجبات آسیب دیدگی پی از ناحیه دو دست و سر شد.

به گزارش حرف تازه، حادثه سقوط کارگر ساختمانی از طبقه دوم ساختمان در حال احداث به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا سه تن از آتش‌نشانان تیم تخصصی امداد و نجات بهمراه یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه واقع در گلسار، میدان نبوت اعزام شدند.

گفتنی است: در این حادثه کارگر ساختمانی (مرد حدودا ۳۴ ساله) بواسطه‌ عدم تعادل ناگهانی از طبقه دوم به طبقه اول سقوط داشت که موجبات آسیب دیدگی پی از ناحیه دو دست و سر شد.

بر اساس این گزارش؛ نجاتگران آتش‌نشانی سریعا مقدمات حمل فرد آسیب دیده را فراهم کردند و پس از ثابت کردن مصدوم نسبت به انتقال آن به مکان امن اقدام شد.

شایان ذکر است: مصدوم سریعا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

توصیه آتش نشانان: بواسطه تکرار سقوط کارگر از ارتفاع توصیه می‌شود حتما از تجهیزات صحیح کار در ارتفاع توسط کارگران بهره گرفته شود تاباتوجه به هر عاملی که موجب سقوط و یاپرتاب فرد می‌گردد ازآسیب‌های شدید حتمی ویا مرگ جلوگیری شود.