طی حکمی از سوی علی حسین‌نژاد؛

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، شهربانو صابر به سمت سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این مجموعه منصوب شد.

حرف تازه – با صدور حکمی از سوی علی حسین نژاد، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، شهربانو صابر کارشناس متخصص مرکز ارتباطات مردمی بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد.

علی حسین‌نژاد در مراسم معارفه‌ای که با حضور معاونین و روسای امور اداری و حراست استان برگزار شد با تاکید بر پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود در بانوان که دقت نظر، مسئولیت‌پذیری، سعه صدر و پیگیری از شاخص‌های آن می‌باشد با بیان اهمیت جایگاه مرکز ارتباطات مردمی به منزله پل ارتباطی با مخاطبان و پیشانی اولیه پاسخگویی به مراجعان، تعامل و تقویت همه جانبه الزامات کار در این بخش را یک ضرورت برشمرد و با اشاره به رویکرد و چشم‌انداز سازمان برای حرکت در مسیر خدمات نوین و توسعه فرایندهای دیجیتالی، خواستار جدیت برای آگاهی بخشی به جامعه هدف از طریق این حوزه شد.
مدیرکل استان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید مرکز ارتباطات مردمی، رسیدگی به مشکلات و تلاش برای پاسخگوئی در کوتاهترین زمان را از اولویت‌های مورد انتظار برشمرده و بر جلب رضایتمندی حداکثری تاکید کرد.
سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد