سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد

سودابه قربانی با حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت به عنوان مدیر حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد.

حرف تازه – سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد. بدین ترتیب سودابه قربانی جایگزین اسماعیل جراغی در این مسئولیت شد. 

صبح روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه در راستای اجرام حکم شهردار رشت، سودابه قربانی به عنوان‌ سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت معارفه و از زحمات اسماعیل چراغی مدیریت پیشین این حوزه تقدیر شد.

علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، اسماعیل رحمتی مدیر اداره بازرسی شهرداری و علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار رشت نیز در این آیین معارفه حضور داشتند.

گزارش تصویری این معارفه در ادامه قابل مشاهده است:

سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت منصوب و معارفه شد

منبع خبر:  شهرداری رشت