شهردار رشت در اجلاس کمیته مدیران سرمایه انسانی کلانشهرهای‌ کشور:

سرمایه انسانی مهم ترین عامل موفقیت شهرداری است

رحیم شوقی، شهردار رشت نوع نگاه در قالب بیت المال را سبب تلاش و دقت بیشتر در حفظ و حراست از کارکنان عنوان کرد و افزود: سلامت کارکنان اولویت برنامه‌های شهرداری رشت است.

به گزارش حرف تازه، رحیم شوقی، شهردار رشت در اجلاس کمیته مدیران سرمایه انسانی کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهرداری رشت برگزار شد با اشاره به اینکه نیروی انسانی یکی از مولفه‌های مهم سازمان‌ها است اظهار کرد: نیروی انسانی جزو بیت المال محسوب می‌شود زیرا برای نیروی انسانی که به این مرحله کارآیی رسیده، هزینه‌های بسیاری برای تحصیل از دوران کودکی تا مقاطع بالاتر شده است.

وی، نوع نگاه در قالب بیت المال را سبب تلاش و دقت بیشتر در حفظ و حراست از کارکنان عنوان کرد و افزود: سلامت کارکنان اولویت برنامه‌های شهرداری رشت است.

شهردار رشت با بیان اینکه آموزش در ارتقای کارآیی کارکنان اثرگذار است، تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقرارت باید به حقوق و مزایای کارکنان توجه شود.

شوقی، سرمایه انسانی را مهم‌ترین عامل موفقیت شهرداری دانست و گفت: با یکپارچگی، وحدت، همدلی و دلسوزی کارکنان می‌توان به اهداف توسعه شهری رسید.

وی با اشاره به آغاز پروژه‌های کلان مقیاس شهرداری رشت در ماه‌های اخیر، بیان کرد: با همراهی و همکاری کارکنان شهرداری می‌توانیم شاهد تحقق کامل طرح‌های شهری باشیم.