طی حکمی از سوی دکتر سید محمدعلی ثابت قدم انجام شد؛

سردار امیرگل ، مشاور جدید شهردار رشت

حرف تازه (تی تی خبر) : مشاور جدید شهردار رشت منصوب شد. طی حکمی از سوی دکتر سید محمدعلی ثابت قدم، سردار امیرگل به عنوان مشاور اجرایی شهردار در زمینه توسعه شهری منصوب شده اند. در این حکم آمده است : بسمه تعالی جناب آقای سردار امیرگل با سلام و تحیات با توجه به سوابق و […]

حرف تازه (تی تی خبر) : مشاور جدید شهردار رشت منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر سید محمدعلی ثابت قدم، سردار امیرگل به عنوان مشاور اجرایی شهردار در زمینه توسعه شهری منصوب شده اند.

در این حکم آمده است :

بسمه تعالی

جناب آقای سردار امیرگل

با سلام و تحیات

با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند شما در حوزه های مختلف اجتماعی بدینوسیله جنابعالی به عنوان مشاور اجرایی اینجانب در زمینه های توسعه شهری منصوب می گردید.

امید است در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و اجرای نظام برنامه های توسعه ای مدیریت شهری موفق و موید باشید.

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت