جلسه تعیین تکلیف سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند برگزار و مقرر شد سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند شهرداری رشت راه اندازی شود.

حرف تازه – جلسه تعیین تکلیف سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند برگزار و مقرر شد سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند شهرداری رشت راه اندازی شود.

توجه به اینکه قرارداد این پروژه از سال قبل منعقد شده بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، شرکت مذکور موظف خواهد بود ظرف چند ماه آینده نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید.

همچنین در این جلسه به بررسی مجدد قابلیت های این سامانه پرداخته شد که نظارت قوی بر عملکرد پیمانکاران،  پاسخ دهی هرچه سریعتر به شکایات، ثبت اطلاعات کارگران، ماشین آلات رفت روب، ثبت ساعت شروع و پایان کار، نظارت بر نحوه فعالیت آنها در سطح خیابان از دیگر هدف از نصب و راه اندازی این سامانه را علاوه بر افزایش سطح رضایت شهروندان از جمله قابلیت های این سامانه می باشد که با اجرا و راه اندازی این پروژه و  با رصد لحظه ای فعالیت های مذکور،  مجموعه شهرداری شاهد گامی مهم در عرصه هوشمندسازی حوزه خدمات شهری بر خواهد داشت.

این جلسه با حضور مجتبی شهرستانی مدیر خدمات شهری، محمدباقر بشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماند، هانی عسگری سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت، مدیر عامل شرکت تجارت فناوران سبز و جمعی دیگر از مدیران و کارشناسان مربوط به این امر در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.

سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های پسماند شهرداری رشت راه اندازی می شود

سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های پسماند شهرداری رشت راه اندازی می شود

شهرداری رشت