در ادامه پیگیری اهداف و سیاست های این سازمان جهت ارائه ی خدمات الکترونیک به شهروندان محترم و پرسنل شهرداری رشت، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه اندازی سامانه فیش حقوقی الکترونیک کارکنان این شهرداری خبر داد.

حرف تازه – در ادامه پیگیری اهداف و سیاست های این سازمان جهت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان محترم و پرسنل شهرداری، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه اندازی سامانه فیش حقوقی الکترونیک کارکنان شهرداری رشت خبر داد.

هانی عسکری با اعلام این خبر افزود؛ سامانه  فیش حقوقی کارکنان در راستای تسریع و تسهیل در ارائه ی خدمات و نیز صیانت از اطلاعات شخصی پرسنل، با هدف کاهش هزینه های ماهیانه ی چاپ فیش های حقوقی، راه اندازی گردیده است. لذا کلیه ی همکاران محترم می توانند جهت مشاهده و دسترسی به فیش حقوقی ماهانه ی خود، با مراجعه به بخش خدمات الکترونیک پرتال سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به آدرس (fava.rasht.ir)، مراجعه نمایند.

سامانه فیش حقوقی الکترونیک کارکنان شهرداری رشت راه اندازی شد

سامانه فیش حقوقی الکترونیک کارکنان شهرداری رشت راه اندازی شد