سادیو مانه جام جهانی را از دست داد

روزنامه اکیپ خبر داد در پی مصدومیت شب گذشته سادیو مانه او به جام جهانی نخواهد رسید.

به گزارش حرف تازه، روزنامه اکیپ خبر داد در پی مصدومیت شب گذشته سادیو مانه او به جام جهانی نخواهد رسید.

بدین ترتیب سادیو مانه جام جهانی را از دست داد.