زهرا نظری رئیس شورای شهر فومن شد

زهرا نظری با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فومن انتخاب شد.

حرف تازه – بعدازظهر سه‌شنبه شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر فومن با محوریت بررسی استعفای شاهین علیزاده عضوی شورای شهر فومن و تحلیف زهرا نظری به عنوان عضو دوم علی البدل در دفتر این شورا برگزار شد.

گفتنی است شاهین علیزاده که هفته گذشته با حکم استاندار گیلان به عنوان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن انتخاب شد از حضور در شورای شهر فومن استعفا داد.

وی که خود یکی از اعضای علی البدل شورای شهر فومن بود و با انتخاب حسین غلام‌نیای فومنی به عنوان شهردار وارد شورا شده بود اینبار جای خود را به زهرا نظری عضو دوم علی البدل شورای اسلامی شهر فومن داد.

با توجه به اینکه شاهین علیزاده رئیس شورای اسلامی شهر فومن بود با خروج او از شورا برای تعیین رئیس جدید باید رأی گیری انجام شود که با برگزاری رأی‌گیری زهرا نظری عضو تازه وارد شورا با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جدید این شورا انتخاب شد.

زهرا نظری در کارنامه خود پنج دوره حضور در شورای اسلامی شهر فومن را دارد.