رفتن احمدی قطعی شد؟!

زمزمه های انتخاب شهردار غیر بومی در آغاز راه شورای ششم رشت

در شرایطی که در روزهای گذشته شنیده هایی از احتمال بالای انتخاب شهردار از بین سید محمد احمدی (شهردار فعلی) و سید امیرحسین علوی (عضو ادوار چهارم و پنجم و منتخب شورای ششم رشت) به گوش می رسید حالا زمزمه های انتخاب شهردار غیر بومی در آغاز راه شورای ششم رشت شنیده می شود.

اختصاصی حرف تازه – در شرایطی که در روزهای گذشته شنیده هایی از احتمال بالای انتخاب شهردار از بین سید محمد احمدی (شهردار فعلی) و سید امیرحسین علوی (عضو ادوار چهارم و پنجم و منتخب شورای ششم رشت) به گوش می رسید حالا زمزمه های انتخاب شهردار غیر بومی در آغاز راه شورای ششم رشت شنیده می شود.
شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است احتمال حضور فردی غیربومی در راس شهرداری رشت وجود دارد و شاید منتخبین شورای ششم به دلیل کمبود گزینه های بومی علاقمند به حضور در راس شهرداری، به سراغ گزینه های غیربومی بروند.
گفته می شود در بین گزینه های مدنظر شورای ششم از چهره های شاخص و ملی تا گزینه های کمتر شناخته شده وجود دارند و باید دید در نهایت چه فردی شهردار آینده رشت خواهد شد.
این شنیده ها خیلی زود با واکنش برخی کاربران در فضای مجازی همراه بود و به نظر نمی رسد در صورت تحقق با استقبال از سوی شهروندان رشت همراه باشد.
آنچه مسلم است ادامه این روند منجر به کنار گذاشتن قطعی سیدمحمد احمدی خواهد شد بنابراین فرضیه ادامه حضور احمدی در شورای ششم از این پس چندان جدی نخواهد بود.
هنوز این شنیده ها به طور رسمی تایید نشده است و شواهد نشان می دهد انتخاب شهردار در شورای ششم نیز کار چندان آسانی نخواهد بود…
زمزمه های انتخاب شهردار غیر بومی در آغاز راه شورای ششم رشت

زمزمه های انتخاب شهردار غیر بومی در آغاز راه شورای ششم رشت