زمان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: همه زیر ساخت ها آماده بوده و دو روز مانده به پایان اردیبهشت این افزایش حقوق واریز خواهد شد.

به گزارش حرف تازه، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: همه زیر ساخت ها آماده بوده و دو روز مانده به پایان اردیبهشت این افزایش حقوق واریز خواهد شد.

موسوی گفته امیدواریم براساس اعلامی که قبلا داشتیم، مصوبه اعلام شود؛ البته بعد از تایید هیات وزیران.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی متذکر شد: افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

منبع: خبر آنلاین