رییس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان انتخاب شد

تی تی خبر (حرف تازه) : رییس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان انتخاب شد. به گزارش خبرنگار حرف تازه، علی واثق کارگرنیا در انتخابات مجمع هیات پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان با ۱۶ رای رییس هیئت شد.

تی تی خبر (حرف تازه) : رییس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار حرف تازه، علی واثق کارگرنیا در انتخابات مجمع هیات پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان با ۱۶ رای رییس هیئت شد.