امروز روز سرنوشت حاج محمدی در شهرداری رشت است. او از ساعتی دیگر برای پاسخگویی به سوالات شورانشینان به صحن می آید تا یا آنان را متقاعد کند و یا با چالش بزرگ استیضاح مواجه شود.

اختصاصی حرف تازه – امروز روز سرنوشت حاج محمدی در شهرداری رشت است. او از ساعتی دیگر برای پاسخگویی به سوالات شورانشینان به صحن می آید تا یا آنان را متقاعد کند و یا با چالش بزرگ استیضاح مواجه شود.

ناصر حاج محمدی حدود ۱۰ ماه قبل به عنوان شهردار رشت کار خود را آغاز کرد. از همان ابتدا، حضور او به عنوان یک شهردار غیربومی، به دلیل عدم شناخت مناسب از اوضاع و احوال روز رشت، حضوری با چالش های فراوان پیش بینی می شد. طیف های مختلف درون شورا وتقابل هایشان نیز کار او را سخت تر می کرد؛ به ویژه آن که مجموعه شهرداری رشت با بحران های مالی بسیاری نیز مواجه بود و این مساله نیز بر مشکلات اضافه می کرد. 

حاج محمدی در شرایطی مسئولیت شهرداری رشت را بر عهده گرفت که بدهی های کلان، میراث ادوار گذشته برای او بود اما اعتقاد داشت می تواند تمامی مشکلات را در یک برنامه زمان بندی شده رفع نماید.  برای آنان که کمی بیشتر از او با فضای مدیریت شهری رشت آشنا بودند اینگونه صحبت ها آرمانگرایانه و به دور از واقعیت به نظر می رسید.

تجربه تاریخی نشان می داد شهردارانی که نسبت به او شناخت بسیار بیشتر ی نسبت به شهر رشت و مسائل مدیریت شهری داشتند نیز به زحمت برای یک سال در این مسئولیت دوام آورده اند. حالا تاریخ در مورد حاج محمدی نیز در حال تکرار است و طرح سوال از او پس از ده ماه از آغاز به کارش در شهرداری رشت اعلام وصول شده است و او باید با پاسخگویی به سوالات خود را از مهلکه استیضاح نجات دهد.

در میان سوالات ۱۴ گانه یکی از سوالات در خصوص مناقثصه خطوط جدید کارخانه کودآلی شهرداری رشت حواشی و ابهامات بیشتری را در پی داشته است. برای آنان که دل در گرو رشد و توسعه شهر رشت دارند این طرح سوال تیغی دو لبه است. از یک سو اعتقاد به ثبات در راس مدیریت شهری باعث می شود این طرح سوال باعث نگرانی شود و از سوی دیگر صرفه و صلاح شهرداری و شهروندان مساله ای است که نمی توان از آن عبور کرد. بنابراین پاسخ های شهردار و قانع کننده بودن یا نبودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروز روز سرنوشت حاج محمدی در شهرداری رشت است و شاید روز سرنوشت رشت باشد. باید دید او چه پاسخ هایی خواهد داشت و شورا چه تصمیمی در خصوص این پاسخ ها می گیرد. اصلا آیا پاسخ هایش برای همه شورانشینان اهمیت دارد یا برخی از آنها از قبل تصمیم مثبت یا منفی خود را در خصوص پاسخ به این سوالات گرفته اند؟ انتظار می رود اعضای شورا نیز همچون دلسوزان رشت، پاسخ های شهردار برایشان اهمیت داشته باشد و سرنوشت رشت را با حب و بغض های فردی گره نزنند. به یاد داشته باشیم اینجا همین ساعت پای منافع رشت در میان است.

روز سرنوشت حاج محمدی در شهرداری/ اینجا همین ساعت پای منافع رشت درمیان است

روز سرنوشت حاج محمدی در شهرداری/ اینجا همین ساعت پای منافع رشت درمیان است

 

 

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار