چه کسی رئیس سال سوم شورای پنجم رشت می شود؟

رمضانپور و جذب نه؛ علیپور جدی ترین گزینه ریاست شورای رشت!

طبق آخرین گزارش های دریافتی طیف 5 نفره قصد دارد با پیشنهاد اغواکننده ریاست شورا، محمدحسن علیپور را به سمت خود بکشد تا بدین ترتیب بار دیگر اکثریت شورا و هیئت رئیسه و کمیسیون ها در اختیار این طیف قرار گیرد.

اختصاصی حرف تازه – در شرایطی که طی ماه های گذشته از چهره هایی چون احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، محمدحسن عاقل منش و حجت جذب به عنوان گزینه های احتمالی ریاست سال سوم شورای شهر رشت یاد می شد حالا شنیده می شود محمدحسن علیپور به جدی ترین گزینه تبدیل شده است.

از ماه ها قبل و در زمان انتخاب شهردار، شورا به دو فراکسیون اکثریت ۶ نفره و اقلیت ۵ نفره تقسیم شد. رمضانپور، حاجی پور، زاهد، جذب، عبدالهی و علیپور اعضای طیف اکثریت را تشکیل می دادند و علوی، رسولی، شیرزاد، عاقل منش و ذاکری اعضای طیف اقلیت بودند.

در ابتدا پیش بینی می شد احمد رمضانپور نرگسی در چنین ترکیبی به راحتی با کسب رای طیف شش نفره به ریاست شورا برسد اما در ادامه گفته شد به دلیل برخی مسائل احتمال دارد ریاست شورا به اسماعیل حاجی پور برسد تا حواشی کمتری به وجود بیاید.

این پایان کار نبود و در ادامه گفته می شد بنا بر نظر درون گروهی طیف شش نفره و در راستای حفظ وحدت و اکثریت این گروه حجت جذب گزینه اصلی ریاست شورا خواهد بود که البته مطابق انتظار هیچ یک از این مسائل به طور رسمی از سوی هیچ عضو شورایی مورد تایید قرار نگرفته است و باید طبق عادت چندین ساله منتظر تغییرات پیاپی تا لحظه آخر باشیم.

حتی شنیده شده بود که احتمال حضور عاقل منش در جمع طیف شش نفره و سوق دادن شورا به سمت ریش سفیدی و وحدت بیشتر وجود دارد و به همین دلیل عاقل منش نیز از شانس ریاست برخوردار است.

اما طبق آخرین گزارش های دریافتی طیف ۵ نفره قصد دارد با پیشنهاد اغواکننده ریاست شورا، محمدحسن علیپور را به سمت خود بکشد تا بدین ترتیب بار دیگر اکثریت شورا و هیئت رئیسه و کمیسیون ها در اختیار این طیف قرار گیرد.

علیپور نیز که در دو سال ابتدایی با استراتژی های در نظر گرفته شده، همواره در موقعیتی تعیین کننده قرار داشت این بار فرصت بهتری در اختیارش قرار گرفته است تا پس از دو سال حضور در هیئت رئیسه، تنها یک قدم با ریاست شورا فاصله داشته باشد و البته به طور غیر رسمی شنیده می شود که حالا شرط او برای باقی ماندن در جمع طیف ۶ نفره سابق تنها و تنها ریاست شورا است.

بنابراین تا این لحظه علیپور به جدی ترین گزینه شورا تبدیل شده است که یا با رای طیف یاران سابق خود می تواند به ریاست دست یابد و یا در صورتی که این اتفاق رخ ندهد می تواند روی رای طیف ۵ نفره مقابل برای ریاست حساب باز کند و عملا بازی دو سر برد خود را آغاز نماید.

باید دید این شنیده ها تا چه میزان منطبق بر واقعیت است و در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ شاید علیپور به ریاست دست یابد و شاید پس از حضور علیپور در جمع طیف ۵ نفره، عاقل منش یار جایگزین او در طیف مقابل شود و بار دیگر معادلات را تغییر دهد و شاید هم اتفاقات دیگر رخ دهد…